Home » ISTQB Advanced Technical Test Analyst

Opleiding: ISTQB Advanced Technical Test Analyst

Bij: CLS Trainingen

 
 

Plaatsen / leslocaties

eindhoven,drachten,baarn

Algemene informatie over de cursus
Tijdens de cursus ISTQB Advanced Technical Test Analyst leert u alles over component testen, white-box testtechnieken, statische analyse, non-functional testen en geautomatiseerd testen volgens de internationaal erkende ISTQB standaard. De training bereidt u voor op het examen ISTQB Advanced Technical Test Analyst.


Een internationaal erkende standaard in technisch testen


In november 2002 is de International Software Testing Qualification Board (ISTQB) opgericht met onder andere als doel een verdere internationalisatie en harmonisatie van de testcertificatieprogramma's tot stand te brengen. Inmiddels bestaat er een volledig wereldwijd geharmoniseerd en erkend ISTQB certificatieschema. Het ISTQB testcertificatie programma is onderverdeeld in een drietal niveaus:

 • Foundation Certificate;
 • Advanced Certificate;
 • Expert Certificate.
Deze driedaagse geaccrediteerde cursus is een voorbereiding op het examen ‘ISTQB Advanced Technical Test Analyst Certificate’ en voldoet aan de eisen zoals deze door ISTQB worden gesteld. U leert alles over component testen, white-box testtechnieken, statische analyse, non-functional testen en geautomatiseerd testen volgens de internationaal erkende ISTQB standaard.


Na deze training:

 • kunt u typische risico’s herkennen en classificeren die te maken hebben met performance, beveiliging, betrouwbaarheid, portabiliteit en onderhoudbaarheid van softwaresystemen;
 • kunt u testplannen creëren voor ontwerp en uitvoer van tests om deze risico's te mitigeren;
 • kunt u de juiste testontwerp technieken selecteren en toepassen om te verzekeren dat tests voldoende vertrouwen geven op basis van verschillende dekkingstypen;
 • kunt u effectief deelnemen aan technical reviews met ontwikkelaars en software architecten;
 • kunt u risico’s in code en software architectuur herkennen en dynamische analyse opnemen in het testplan om deze risico’s te mitigeren;
 • kunt u op basis van statische analyse verbeteringen voorstellen voor beveiliging, onderhoudbaarheid en testbaarheid van de code;
 • kunt u de kosten en baten schetsen die kunnen worden verwacht bij toepassing van bepaalde soorten testautomatisering
 • kunt u passende tools selecteren voor de automatisering van technische testtaken;
 • kunt u de technische aspecten en concepten begrijpen bij de toepassing van testautomatisering;
 • bent u voorbereid op het ISTQB-examen.
Examen

Het examen bestaat uit meerkeuzevragen en scenario-gebaseerde vragen. Bij een score van minimaal 65% krijgt u het ISTQB- certificaat toegewezen. Het examen kan gepland worden na het volgen van de training. De examenkosten bedragen € 275,00 en zijn niet in de cursusprijs inbegrepen.


Koffie, thee, lunch en trainingsmateriaal zijn bij de prijs inbegrepen.


Op verzoek organiseren wij deze training ook in company, indien gewenst in het Engels.


 
Doelgroep

De training is voor u geschikt als u al enige tijd betrokken bent bij softwaretesten en u verder wilt verdiepen in testanalyse op technisch vlak en is derhalve bestemd voor - testanalisten; - ontwikkelaars; - integratoren; testcoördinatoren; - testmanagers; - testconsultants.

Voorkennis

U hebt het ISTQB Foundation Certificate in Software Testing en minimaal 18 maanden testervaring.

Duur

De duur van deze training is drie dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat

Deze driedaagse geaccrediteerde training bereidt u voor op het examen 'ISTQB Advanced level Test Analyst' certificaat. De examenkosten bedragen € 275,00 en zijn niet in de cursusprijs inbegrepen.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
A32cD Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2024 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren